O mnie

Tomasz Bagdziński, doktor nauk prawnych , adwokat.

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendysta z okresu studiów na Katholieke Universtiteit Leuven w Belgii oraz Catholic Univeristy of America w Stanach Zjednoczonych. Przygotowując doktorat, który obronił w INP PAN w 2004 r., przebywał jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej na Yale Univeristy – jako Research Associate, oraz na Georgetown University – jako Research Scholar. Jest afiliowany w CARS na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 1998 r. od pracy jako stażysta (law clerk) w kancelarii Hogan&Hartson LLP w Waszyngtonie, następnie pracował w warszawskim biurze kancelarii Allen&Overy i jako In-house w Telekomunikacji Polskiej S.A. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (Wydział Zarządzania) Uniwersytetu Warszawskiego, American Bar Association oraz International Competition Network.

Praktyka zawodowa obejmuje doradztwo i reprezentowanie takich klientów jak, Visa International, Deutsche Telekom, Wienerberger, TP S.A., Stroer Polska, Vision Express SP i wielu innych a także występowanie jako ekspert UOKIK.

Oferta

Prawo ochrony konsumentów

Dla Klientów świadczących usługi lub sprzedających produkty B2C oferujemy kompleksową obsługę obejmującą tworzenie wzorców umów oraz regulaminów sprzedaży/ świadczenia usług, marketingu oraz reklamy produktów i usług w zgodzie z zasadami ochrony konsumenta.

Świadczymy także pomoc w zakresie zasad rozpatrywania reklamacji i tworzenia procedur reklamacyjnych oraz doradztwo przy akcjach promocyjnych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Prawo reklamy

Świadczymy pełną obsługę prawną z zakresu prawa reklamy, w szczególności ocenę zgodności z prawem proponowanych treści reklamowych, ale także reprezentację przedsiębiorców przed Radą Reklamy, UOKiK, czy sądami.

Oferujemy Klientom dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem przez ich konkurentów zasad uczciwej konkurencji w zakresie reklamy oraz oznaczenia produktów.

Dochodzenie roszczeń z zakresu naruszenia prawa konkurencji

Świadczymy obsługę prawną w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z deliktów w zakresie prawa konkurencji.

Pomagamy wycenić szkodę (określić wartość przedmiotu sporu) oraz oferujemy reprezentację na etapie przedsądowym oraz sądowym.

Posiadamy unikalną na polskim rynku znajomość przepisów polskiego i europejskiego prawa w tym zakresie.

Prawo antymonopolowe i konkurencji

Świadczymy usługi doradcze we wszystkich obszarach polskiego i europejskiego prawa konkurencji oraz nieuczciwej konkurencji.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, Komisją Europejską, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Doradzamy bądź prowadzimy sprawy z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji przedsiębiorców, pomocy publicznej oraz naruszenia zbiorowego interesu konsumentów.

Aktualnosci

Najnowsze wydarzenia

30.10.2017
Tomasz Bagdziński przeprowadził kolejne z cyklu szkoleń jako ekspert UOKIK od zmów przetargowych, tym razem w Lublinie.
30.10.2017
Ukazał się w Rzeczpospolitej artykuł Tomasza Bagdzińskiego na temat konsekwencji agresywnej optymalizacji podatkowej z punktu widzenia prawa konkurencji (http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/310309967-Optymalizacja-a-uczciwa-konkurencja.html&template=restricted)
27.10.2017
Tomasz Bagdziński uczestniczył w konferencji jubileuszowej Prof. Tadeusza Skocznego, połączonej z prezentacją księgi pamiątkowej (https://www.ksiegarnia.beck.pl/16826-wyzwania-dla-ochrony-konkurencji-i-regulacji-rynku-ksiega-jubileuszowa-dedykowana-profesorowi-tadeuszowi-skocznemu?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_recent_activity_details_all%3BeaDVHjhrST6DpM9gyeUUHQ%3D%3D), której jednym z autorów jest T. Bagdziński.
16.10.2017
Tomasz Bagdziński przeprowadził kolejne z cyklu szkoleń jako ekspert UOKIK od zmów przetargowych, w Olsztynie.
09.10.2017
Tomasz Bagdziński wystąpił na konferencji PIKE w panelu na temat dekoncentracji mediów. Więcej informacji i prezentacje na stronie http://konferencjepike.pl/
21.09.2017
Tomasz Bagdziński przeprowadził drugiez cyklu szkoleń jako ekspert UOKIK od zmów przetargowych, w Kielcach.
12.09.2017
Tomasz Bagdziński przeprowadził pierwsze z cyklu szkoleń jako ekspert UOKIK od zmów przetargowych, w Rzeszowie.
01.06.2017
Tomasz Bagdziński wzorem lat poprzednich uczestniczył jako arbiter w Konkursie Arbitrażowym organizowanym przez Lewiatana.
20.05.2017
Tomasz Bagdziński prowadził zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu nowych technologii na ALK – Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii.
11.04.2017
Tomasz Bagdziński prowadził warsztaty dla pracowników UOKiK oraz sędziów SOKiK na temat zasad przedawnienia oraz zaniechania praktyk naruszających prawo konkurencji
26.10.2016
Tomasz Bagdziński uczestniczył w warsztatach zorganizowanych przez UOKiK na temat zwalczania karteli.

11.10. 2016 r.
Tomasz Bagdziński wziął udział w spotkaniu z prof. M. Jacobsem na Wydziale Zarządzania UW połączonym z wykładem – The Durability of the Chicago School in Antitrust: What Accounts for it?

8.09.2016 r.
Tomasz Bagdziński na konferencji Transport Manager we Wrocławiu wystąpił jako prelegent na temat możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od uczestników kartelu (vide komunikat KE z 19 lipca b.r.)

Wybrane publikacje

• Arbitraż a prawo konkurencji – głos w dyskusji, IKAR 2015, nr 4(4),
• Palestra nr 7-8/2013, autor glosy,
• Differentiation between entrepreneurs (on the basis of the public task criterion) and its legal consequences. Case comment to the judgment of the Court of Appeals in Warsaw of 21 April 2011 President of Office of Competition and Consumer Protection v Polish Football Association and Canal+ Sp. z o.o. (Ref no. VI ACa 996/10) YARS Vol. 2012 5(7) – autor glosy,
• Orzecznictwo Sądów Wspólnotowych w Sprawach Konkurencji w Latach 2004-2009, Wolters Kluwer Warszawa 2010, autor glosy,
• Sprawa Microsoft – studium przypadku. Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW Warszawa 2008 (współautor),
• „Microsoft a prawo konkurencji w USA i UE“, Problemy Zarządzania Nr 3/2004;
• „Nieodwracalne skutki tymczasowych środków”, Rzeczpospolita, grudzień 2004r., artykuł na temat środków tymczasowych zawartych w decyzjach organów ochrony konkurencji;
• „Europejski wątek sprawy Microsoftu”, Rzeczpospolita, maj 2004r;
• “Zasłony dymne”, Rzeczpospolita, kwiecień 2002r., artykuł na temat postępowań przeciwko koncernom tytoniowym w USA;
• “Bez szkody dla konkurencji”, Rzeczpospolita, strony prawne, marzec 2002r., artykuł na temat środków zaradczych w prawie konkurencji;
• “Okręt flagowy na wzburzonych falach” Rzeczpospolita, luty 2002r., artykuł na temat postępowania antymonopolowego przeciwko Microsoftowi w USA (wspólnie z R. Zdzieborskim);
• „Poland’s New Competition Law”, Global Competition Review, kwiecień 2001r. artykuł na temat nowelizacji polskiego prawa konkurencji.
• „Analiza joint ventures w prawie antymonopolowym”, [w:] „Studia z prawa Unii Europejskiej”, S. Biernat (red.), Kraków 2000, s. 427-436.

Kontakt

Drogi Kliencie, możesz się z nami skontaktować za pomocą poniższego formularza we wszystkich interesujących Ciebie sprawach, także w zakresie wyceny rozwiązania problemów prawnych.

Tomasz Bagdziński
ul. Kościelna 5/7 IIp.,
05-200 Wołomin
tel. : 22 487 95 16

Czekamy na Państwa pytania.